top of page

2018/4/11 賽後筆記

正如開篇文章指出跑道形勢重於一切, 現今臨場大戶落飛明顯亦巡此方向定奪, 因此切勿過早投下寶貴的注項, 只有視下注為娛樂的不在此限。 R1 好友益之勝其實非常合理, 排得1檔好位而馬匹本身其實未沉, 上場於田草作戰冷至90倍,其取位亦毫無誠意,...

收錢與贏錢

趁復活節空檔, 想帶出一個值得大家探討的問題, 收錢與贏錢 , 兩者的分別 是甚麼? 我們的追求又是甚麼? 何謂值搏率? 在我而言, 賽馬博彩是一門十分有趣的課題, 甚至你可以說成是一門有趣的學問, 當中運氣佔的比重固然不少, 但純靠運氣想贏錢卻又十分困難,...

2018/4/2 賽後筆記

R1 : 曾經係有諗過團圓豐收, 不過只視為3、4重彩腳 , 一定勁更加諗都冇諗過, 賽前估計辣辣椒多數會盡力搶埋欄賺到B+2 放頭形勢, 而奇異晨曦可在1檔搵機會殺上, 結果賽前預計的呢幅圖紙變成了一疊疊費紙… R2 : 頭4名馬匹冇一隻入過3甲, 水準甚低,...

bottom of page